Ιωάννης Γ’ Δούκας Βατάτζης

2 αποφθέγματα σε 4 θεματικές ενότητες