Από το «Χρονικόν του Μωρέως» (14ος αιών-Ανωνύμου)

2 αποφθεύγματα σε 1 θεματική ενότητα